czlaserový dálkoměr
enlaser range-finder
frtélémètre m laser
geLaser-Entfernungsmesser s, Laserdistanzmessgerät s
ruлазерный дальномер
sklaserový dial'komer
cz

laserový dálkoměr

měřicí zařízení, které na základě vysílaných laserových paprsků a změřeného časového rozdílu mezi tímto vysláním a přijetím odraženého paprsku určuje vzdálenost k měřenému objektu

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována