czlaserový značkovač
enlaser designator
frmarqueur m laser
geLaserbeschrifter r
ruлазерный маркер
sklaserový značkovač
cz

laserový značkovač

zařízení, které vyzařuje laserové záření do prostoru za účelem vytvoření záměrné značky na povrchu cíle. Tato značka však nemusí být vytvořena vždy jen ve viditelné části spektra

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována