czneperiodická publikace
ennon-periodical publication
frpublication f non périodique
genichtperiodische Veröffentlichung e
ruнепериодическое издание
skneperiodická publikácia
cz

neperiodická publikace

kniha, hudebnina nebo jiná publikace, vydávaná pouze jednou nebo i vícekrát, která však nemá charakteristické znaky periodické tiskoviny, tj. není vydávána v pravidelných intervalech; do této skupiny publikací patří všechna kartografická díla

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0100 České polygrafické názvosloví. Obecné a společné pojmy
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále