czpatitul, předtitul
enhalf-title, bastard title
frfaux-titre m
geSchmutztitel r
ruшмуцтитул, авантитул
skpatitul, predtitul
cz

patitul, předtitul

název knižní publikace, umístěný na liché stránce před jejím titulním listem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována