czpřepracované vydání
enrevised edition
frédition f révisée, édition f revue
geneu bearbeitete Ausgabe e
ruпереработанное издание
skprepracované vydanie
cz

přepracované vydání

další vydání publikace, v němž počet provedených změn a doplňků přesáhl 10% jejího obsahu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále