czrozsah díla
enextent of the work
frétendue f d'oevre
gePublikationsumfang r
ruобъём издания
skrozsah diela
cz

rozsah díla

vydavatelský údaj, uváděný v tiráži, který vyjadřuje rozsah publikace v počtu autorských a vydavatelských archů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována