cztónový negativ
enhalf-tone negative
frnégatif m en demi-teinte
geHalbtonnegativ r
ruполутоновый негатив
sktónový negativ
cz

tónový negativ

negativ, jehož obraz má plynulé přechody tónových hodnot

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále