cztypografická úprava
endesign, typography, markup
frtypographie f, mise f en page
getypografische Gestaltung e, typografische Aufmachung e
ruтипографическое оформление
sktypografická úprava
cz

typografická úprava

odborné uspořádání vzhledu tiskoviny dosažitelné sazebními prvky, které má sazeč k dispozici (např. druh a velikost písma, rozmístění řádků, umístění textu na listu papíru apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále