czvložená příloha
eninset, supplement
frencart m, intercalage m
geeingesteckte Beilage e
ruвкладка
skvložená príloha
cz

vložená příloha

příloha, která byla vložena do publikace (volně, za pásku apod.) a tvoří její nedílnou součást

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována