czmobilní laserový skener
enmobile laser scanner
frlaser(scan) m dynamique, laser m mobile
gemobile Laserscanner r
ruмобильный лазерный сканер
skmobilný laserový skener
cz

mobilní laserový skener

zařízení určené k měření mračna bodů z pohybujícího se prostředku (automobilu, lodi, upoutaného balónu aj.), spojeného s aparaturami GNSS a IMU, které měří trajektorii mobilního laserového skeneru. Naměřená data se zpracovávají v kancelářském prostředí a výsledná mračna bodů nejsou k dispozici v reálném čase

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována