czmračno bodů
enpoint cloud
frnuage m de points mpl
gePunktwolke e
ruоблако пунктов
skmračno bodov
cz

mračno bodů

množina bodů popisujících povrch terénu a předmětů na něm, která je výsledkem
- měření a výpočtů uskutečněných pozemním (statickým či mobilním) nebo leteckým laserovým skenerem spojeným obvykle s přídavnými aparaturami GNSS a IMU,
- výpočtu korelací dvou měřických snímků (pozemních nebo leteckých) s jejich známými parametry vnitřní a vnější orientace nebo triangulačních skenerů,
- jiných měřických postupů realizovaných například robotizovanými totálními stanicemi

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována