czinterval souřadnicové sítě
engrid interval
frintervalle m de réseau de coordonnées
geKoordinatennetzintervall s
ruинтервал координатной сетки
skinterval súradnicovej siete
cz

interval souřadnicové sítě

číselná hodnota rozdílu mezi sousedními čarami zeměpisných nebo pravoúhlých souřadnic, zobrazených na mapě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále