czpól
enpole
frpôle m
gePol r
ruполюс
skpól
cz

pól

průsečík rotační osy Země se zemským tělesem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále