czsazba popisu, sazba
entypesetting (of lettering)
frcomposition f des écritures
geSchriftsatz r
ruнабор надписей
sksadzba popisu
cz

sazba popisu, sazba

vyhotovení popisu mapy některou z polygrafických technik, zpravidla ruční sazbou nebo fotosazbou, podle textové předlohy (rozpisu pro sazbu)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována