czseverní zeměpisná šířka
ennorthern geographical latitude
frlatitude f géographique de nord
genördliche geografische Breite e
ruсеверная географическая широта
skseverná zemepisná šírka
cz

severní zeměpisná šířka

zeměpisná šířka rovnoběžky nebo bodu, ležícího na severní polokouli

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále