czsíť (nesprávně rastr)
enscreen
frtrame f
geRaster s
ruрастр
skraster
cz

síť (nesprávně rastr)

hustá síť teček (bodů), čar nebo jiných grafických prvků, vyhotovená zpravidla na filmu nebo na plastové fólii; tyto grafické prvky jsou v ploše uspořádány zpravidla pravidelně (ale mohou být uspořádány pro nějaké účely i nepravidelně); podle způsobu použití dělíme sítě na autotypické (slouží pro reprodukci tónových předloh technikou autotypie) a na kopírovací (v kartografické polygrafii se používají pro vyjadřování plošných areálů)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována