cztechnologie polygrafické výroby map
entechnology of map printing reproduction
frtechnologie f de la production polygraphique des cartes
geTechnologie f der Kartenreproduktion
ruтехнология полиграфической обработки карт
sktechnológia polygrafickej výroby máp
cz

technologie polygrafické výroby map

soubor postupů a technik, používaných při reprodukci, tisku a knihařském zpracování map

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována