cztechnologie výroby reliéfních map
entechnology of plastic relief map production
frtechnologie f de la production des reliefs habillés
geTechnologie e der Reliefkartenproduktion
ruтехнология продукции рельефных карт
sktechnológia výroby reliéfnych máp
cz

technologie výroby reliéfních map

soubor postupů, používaných při zpracování a výrobě reliéfních map

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále