cztisková technika
enprinting technique
frprocédé m d' impression
geDrucktechnik e
ruтехника печатания
sktechnika tľače
cz

tisková technika

souborný název pro různé polygrafické technologie, které jsou používány při tisku; lze je rozdělit na technologie tisku z výšky (knihtisk), z hloubky (hlubotisk, ocelotisk), z plochy (ofset), průtisk (sítotisk) a ostatní (např. xerografie apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále