cztónování (terénního reliéfu)
enhill shading
frnuançage m du relief de terrain
geSchummerungsmanier e
ruтеневое изображение рельефа
sktónovanie
cz

tónování (terénního reliéfu)

způsob znázornění terénních tvarů na mapě sklonovým nebo kombinovaným tónováním nebo stínováním při šikmém osvětlení

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována