czzobrazovací rovnice, rovnice kartografického zobrazení
enequation of cartographic projection
fréquation f de la projection cartographique
geGleichung e der kartografischen Abbildung
ruуравнение картографической проекции
skrovnica kartografického zobrazenia
cz

zobrazovací rovnice, rovnice kartografického zobrazení

matematický vztah mezi pravoúhlými souřadnicemi kartografického zobrazení X a Y a zeměpisnými souřadnicemi φ a λ (nebo kulovými souřadnicemi U a V)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována