czČeský úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)
enCzech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (ČÚZK)
frOffice m tchèque de géodésie, topographie et du cadastre (ČÚZK)
geTschechisches Amt s für Landvermessung und Kataster (ČÚZK)
ruЧешское управление геодезии, картографии и кадастра (ČÚZK)
skČeský úrad zememeračský a katastrálny (ČÚZK)
cz

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze, který je zřízen a jeho působnost vymezena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována