czVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (VÚGTK)
enResearch Institute of Geodesy, Topography and Cartography (VÚGTK)
frInstitut m de recherche géodésique, topographique et cartogarphique (VÚGTK)
geForschungsinstitut s für Geodësie, Topografie und Kartografie (VÚGTK)
ruНаучно-исследовательский институт геодезии, топографии и картографии (VÚGTK)
skVýskumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK)
cz

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (VÚGTK)

veřejná výzkumná instituce zajišťující výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí, vývoj a zkoušení nových technik, postupů a programového vybavení a dále činnost Geodetické observatoře Pecný, autorizovaného metrologického střediska, akreditované kalibrační laboratoře a Odvětvového informačního střediska včetně Zeměměřické knihovny; je akreditovanou vzdělávací institucí podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále