czZeměměřický a katastrální inspektorát (ZKI)
enLand Survey and Cadastre Inspectorate (ZKI)
frInspectorat m de topographie et du cadastre (ZKI)
geInspektorat s für Landesvermessung und Kataster (ZKI)
ruГосударственный надзор в области геодезии и кадастра (ZKI)
skZememeračský a katastrálny inšpektorát (ZKI)
cz

Zeměměřický a katastrální inspektorát (ZKI)

správní úřad zřízený zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, který kontroluje výkon státní správy katastru nemovitostí České republiky katastrálními úřady a dohlíží na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo, rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů jako odvolací orgán 1. stupně a projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována