cznárys, nárysné znázornění
enelevation(al) drawing
frélévation f
geAufrissdarstellung e
ruизображение в вертикальной проекции
sknárys, nárysové zobrazenie
cz

nárys, nárysné znázornění

zobrazení trojrozměrného předmětu vytvořené jeho ortogonálním promítnutím na svislou rovinu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále