czněmé vydání
enunlettered edition
frédition f muette
gestumme Ausgabe e
ruнемое издание
sknemé vydanie
cz

němé vydání

vydání (mapy) bez názvoslovného popisu a vysvětlivek

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována