czpředběžné vydání
enprovisional edition, advanced issui
frédition f provisoire
gevorläufige Ausgabe e
ruвременное издание, предварительное издание
skpredbežné vydanie
cz

předběžné vydání

vydání (mapy) s neúplným obsahem nebo zpracované v provizorním značkovém klíči, které bude později nahrazeno vydáním novým

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována