czgeometrický prvek
engeometric element
frélément m géométrique
gegeometrisches Element s
ruгеометрический элемент
skgeometrický prvok
cz

geometrický prvek

jednoduchý geometrický útvar, jako např. bod, přímka, rovina, na kterém se rozkládají prostorové útvary stavebních konstrukcí pro vytyčování a kontrolní měření

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována