czinženýrská geodézie
enengineering surveying
frtopographie f appliquée
geIngenieurgeodäsie e
ruприкладная геодезия
skinžinierska geodézia
cz

inženýrská geodézie

1: souhrn geodetických metod a postupů pro účely průzkumu, projektování, výstavby nebo montáže a při užívání stavebních objektů a technologických zařízení,
2: část geodézie, která řeší úkoly související s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů, vytyčováním a kontrolou geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení, měřením území na projekt a vypracováním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebního díla

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována