czdočasná stavba
entemporary construction
frconstruction f temporaire
getemporäres Bauwerk s
ru
skdočasná stavba
cz

dočasná stavba

stavba postavená na pozemku na dobu předem časově omezenou

en

temporary construction

construction built on the land for a time limited in advance

ge

temporäres Bauwerk s

Bauwerk aufgebaut auf einem Grundstück für eine im Voraus begrenzte Zeit

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (1976-2006)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována