czpachtýř
entenant
frfermier m
gePächter r
ru
sk
cz

pachtýř

osoba oprávněná dočasně užívat a požívat za úplatu cizí věc

en

tenant

person authorized to use and enjoy temporarily a foreign thing for payment

ge

Pächter r

Person, die das Recht zur temporären Nutzen und Genießen einer gegen Gebühr

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována