czslužebnost
eneasement
frservitude f
geDienstbarkeit e
ru
sk
cz

služebnost

věcné právo postihující vlastníka věci tak, že musí ve prospěch někoho jiného něco trpět nebo se něčeho zdržet

ge

Dienstbarkeit e

Sachrecht des Eigentümers der Sache, dass er zu Gunsten jemanden Anderen etwas leiden oder an etwas verzichten

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována