czagendový informační systém
enpublic administration support information system
frsupport m du système d'information de l'administration publique
geInformationssystem s der öffentlichen Verwaltung e
ru
skagendový informačný systém
cz

agendový informační systém

informační systém orgánů veřejné moci, který slouží k výkonu agendy a je prostřednictvím rozhraní napojen na základní registry

ge

Informationssystem s der öffentlichen Verwaltung e

Informationssystem der öffentlichen Verwaltung, das zur Sicherung der öffentlichen Agenda dient

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon o základních registrech č. 111/2009 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována