czcitlivé údaje
ensensitive personal data (EU)
frdonnées fpl personnelles sensibles
geempfindliche Daten spl
ru
skosobné údaje
cz

citlivé údaje

osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována