czdálkový přístup
enremote access
fraccès m à distance
geFernzugriff r
ru
skdial'kový prístup
cz

dálkový přístup

přístup do informačního systému prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (např. s využitím internetu)

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 365/2000 Sb., § 2 písm. n)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována