czinformační systém základních registrů
eninformation system of basic registers
frsystème m d'information de registres de base
geInformationssystem s der Basisregister
ruинформационная система основных реестров
skinformačný systém základných registrov
cz

informační systém základních registrů

informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem a základními registry a agendovými informačními systémy, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 111/2009 Sb., § 2 písm. f)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována