czorganizační složky státu
enbodies of State
frorganismes mpl d'Etat
geStaatsorganisationbestandteile rpl
ru
skorganizačné složky štátu
cz

organizační složky státu

ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon; obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 219/2000 SB., § 3 odst. 2)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována