czportál veřejné správy
enpublic administration portal
frportail m de l'administration publique
gePortal s der öffentlichen Verwaltung
ruпортал общественого управления
skportál verejnej správy
cz

portál veřejné správy

informační systém vytvořený a provozovaný se záměrem usnadnit veřejnosti dálkový přístup k pro ni potřebným informacím z veřejné správy a komunikaci s ní

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 365/2000 Sb., § 2 písm. q)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována