czZákladní registr
enbasic register
frregistre m de base
geBasisregister s
ruосновной реестр
skzákladný register
cz

Základní registr

informační systém veřejné správy uvedený v § 3 tohoto zákona č. 111/2009 Sb., § 2 písm. a), kde se uvádějí tyto základní registry:
- základní registr obyvatel;
- základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci;
- základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí;
- základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 111/2009 SB., § 2 písm. a)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována