czvyvlastnění
enexpropriation
frexpropriation f
geExpropriation e
ru
skvyvlastnenie
cz

vyvlastnění

nucené zbavení vlastníka jeho nemovitého majetku za náhradu

ge

Expropriation e

Zwangsexpropriation Eigentümer seiner Liegenschaften für eine Entschädigung

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále