czinvarová nivelační lať
eninvar staff with bar code; invar bar code staff
frmire f de nivellement m d’Invar m
geNivellierlatte e aus Invar r
ru
skinvarová nivelačná lata
cz

invarová nivelační lať

nivelační lať, která je používána pro přesnou a velmi přesnou nivelaci; stupnice latě je nanesena na invarový pás; vyrábějí se v číslicovém a kódovém provedení; vyráběné délky jsou obvykle 1,8 m a 3 m

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále