czGeodetický a kartografický obzor (GaKO)
enGeodetic and Cartographic Review (Geodetický a kartografický obzor)
frRevue de géodésie, topographie et cartographie (Geodetický a kartografický obzor)
geRundschau r der Geodäsie und Kartografie (Geodetický a kartografický obzor)
ruКругозор геодезии и картографии (Geodetický a kartografický obzor)
skGeodetický a kartografický obzor (GaKO)
cz

Geodetický a kartografický obzor (GaKO)

recenzovaný odborný a vědecký časopis; uveřejňuje články a zprávy v češtině a slovenštině

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována