czfotogrammetr
enphotogrammetrist, photogrammetric surveyor (US)
frphotogrammètre m
gePhotogrammeter r
ruфотограмметрист
skfotogrameter
cz

fotogrammetr

odborník zabývající se sběrem, zpracováním a interpretací prostorových dat o zemském povrchu a objektech na něm i pod ním, a to (s výjimkou mikrofotogrammetrie) pomocí zmenšených 2D nebo 3D modelů reality, vytvořených z obrazových záznamů elektromagnetického záření, a jejich digitálním či analogovým vyhodnocením.

POZNÁMKA: Vyjma tematické interpretace vykonává i většinu činností náležejících do oboru dálkového průzkumu Země. „Dálkoví průzkumníci“ se v tomto případě i nadále cítí být geografy, geology, hydrology, ekology, meteorology a pod.


Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována