czinfrastruktura prostorových dat
enspatial data infrastructure
frinfrastructure f de données spatiales
geGeodateninfrastruktur e
ruинфраструктура пространственных данных
skinfraštruktúra pre priestorové dáta
cz

infrastruktura prostorových dat

1: metadata, sady prostorových dat a služby založené na prostorových datech, síťové
služby a technologie; dohody o sdílení, přístupu a používání, mechanizmy, procesy a
postupy koordinace zavedené, provozované nebo zpřístupněné interoperabilním způsobem

2: strategie, normy a procedury podle nichž organizace a technologie interagují k dosažení
efektivnějšího využití, správy a produkce (geo)prostorových dat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována