cznárodní sada prostorových objektů (NaSaPO)
ennational set of spatial objects
frsérie f nationale des objets mpl spatiaux
geNationalsatz m von Geo-Objekten
ruнациональное множество пространсвенных объектов
sknárodná sada priestorových objektov
cz

národní sada prostorových objektů (NaSaPO)

zdroj garantovaných referenčních geodat, zahrnující zejména geodata nejvyšší úrovně podrobnosti, s definovanou kvalitou a stanovenými vlastnostmi pro vybrané objekty reálného světa; množina abstrakcí objektů s garancí identifikace a prostorové polohy na celém území státu; je všeobecně využitelná pro rozhodovací procesy veřejné správy, potřeby soukromého sektoru, vzdělávacích institucí a napomáhá řešení každodenních životních situací

POZNÁMKA – Jde o jeden z výstupů Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále