czhypsometrická vrstva; výšková vrstva
enhypsometric layer
frplage de teinte f hypsométrique
geHöhenschicht e
ruступень гипсометрической окраски
skhypsometrická vrstva; výšková vrstva
cz

hypsometrická vrstva; výšková vrstva

plocha mezi sousedními vrstevnicemi sloužící pro barevné vyjádření terénního reliéfu při použití metody barevné hypsometrie

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále