czměřítko konceptu mapy; sestavitelské měřítko
encompilation scale
fréchelle f de préparation
geBearbeitungsmaßstab r
ruмасштаб составления
skmierka konceptu mapy
cz

měřítko konceptu mapy; sestavitelské měřítko

měřítko v němž je zpracováván koncept (sestavitelský originál) mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována