czmorfografie
enmorphography
frmorphographie f
geMorphografie e
ruморфография
skmorfografia
cz

morfografie

studium tvarů zemského povrchu; rozlišování tvarů povrchových jevů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále