czsmluvená značka
enconventional sign
frsigne m conventionnel
gekonventionelles Kartenzeichen s
ruусловный знак
skdohovorená značka
cz

smluvená značka

hlavní kartografický vyjadřovací prostředek (grafický symbol) sloužící k zobrazení polohy, druhu a kvalitativní i kvantitativní charakteristiky objektů a jevů tvořících obsah kartografického díla

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována