czsystematické třídění map; klasifikace map
enmap classification
frclassification f des cartes
gesystematische Kartengliederung e
ruсистематическая классификация карт
sktriedenie máp; klasifikácia máp
cz

systematické třídění map; klasifikace map

systematické uspořádání, seřazení a seskupení map podle zvolených klasifikačních kritérií (např. podle kartografického zobrazení, měřítka, zobrazovaného území, tématického obsahu apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále